Smíšený pěvecký sbor Hlahol Chomutov


Chomutov

     Smíšený pěvecký sbor Hlahol působí v severočeském městě Chomutově již od roku 1947. Původní repertoár obsahoval převážně díla čekých klasiků a romantiků. V posledních desetiletích pod vedením sbormistra MUDr. Miroslava Šulce se rozšířil o tvorbu barokních a renesančních mistrů evropských i českých. Soubor uvádí též díla současných českých skladatelů a úpravy lidových písní. Sestavení širokého repertoáru umožňuje i úzká spolupráce s Komorním orchestrem města Chomutova (dříve Komorním orchestrem ZUŠ).

     Sbor vystupuje nejen v krušnohorském regionu, ale reprezentuje Chomutov na sborových festivalech v ČR (Most, Kozel, Praha, Vlachovo Březí) i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Itálie, Francie, Španělsko).

     V průběhu své existence vystřídal sbor několik zřizovatelů, od roku 2002 je samostatnou právnickou osobou, IČ 26588081. Je členem Unie českých pěveckých sborů.

     V současnosti má sbor více než 30 členů. Zkoušky sboru se konají každé pondělí mimo školní prázdniny od 18:30 do 20:30 ve Středisku knihovnických a kulturních služeb v Chomutově, Palackého 4995/85. Obvykle dvakrát ročně pořádá sbor víkendové výjezdní soustředění, kde se členové věnují nácviku repertoáru i společné zábavě.

     Každého zájemce o sborový zpěv mezi sebou rádi přivítáme.


Datum poslední aktualizace: 13.5.2015