01.09.2004 - Radmila Hrdinová - str. 13

Libereckým domem kultury zněl zpěv

 

Závěrečným koncertem skončil v neděli v libereckém Domě kultury třídenní festival sborového zpěvu Bohemia cantat. Konal se v Liberci již podruhé a sjelo se na něj na 400 zpěváků z celé České republiky i ze zahraničí, zejména z Německa.
Na závěrečném koncertu představili svou intenzívní práci účastníci pěti ateliérů. Úvod patřil symbolicky letošnímu jubilantovi Antonínu Dvořákovi, jehož sbory nacvičovali zpěváci prvního ateliéru pod vedením sbormistra libereckého Ještědu a Severáčku Petra Pálky. Dynamikou i frázováním detailně propracované provedení trpělo nevyrovnaným zvukem sboru, v němž převládaly ženské hlasy. Milým přídavkem byla lidová píseň V horním konci svítá v úpravě patrona (nejen) libereckého sborového zpívání Milana Uherka.
Perly německého a anglického romantismu předvedl druhý ateliér pod precizním vedením německého dirigenta Helmuta Stegera. Vrcholným zážitkem pak bylo vystoupení třetího ateliéru, který pod vedením Libora Sládka zvládl na jedničku jak náročnou Tallisovu a Purcellovu polyfonii, tak i výrazově odlišný spirituál.
Na premiéře původní skladby Jana Míška Inter arma silent musae byl nejsympatičtější entuziasmus všech, kteří se k provedení sjeli, včetně chlapců z hradeckého sboru Boni pueri. Skladba sama svědčila o dobře míněných ambicích skladatele, leč i o jisté textové a kompoziční naivitě.
Závěr patřil jazzovému ateliéru, který pod vedení Branislava Kostky šířil do publika, v němž ostatně převládali účastníci festivalového víkendu, nakažlivou muzikantskou radost. Pátý ateliér alikvotního zpěvu se představil již v sobotu večer koncertem v kostele Proměnění Páně.
Milým zpestřením závěrečného koncertu bylo vystoupení hostí - temperamentního mužského New Day Quarteta a pěveckého sboru z německého Stuttgartu, který zazpíval výběr jihomoravských lidových a židovských písní, zděděných po generaci rodičů a prarodičů žijících u nás. K tradicím festivalu patří i společné zpívání, takže velký sál domu kultury zněl mnohohlasým chorálem.