29.5. - Tibi laus

Festival duchovní hudby v Mostě


      Už tradicí se stala účast našeho sboru na festivalu duchovní hudby Tibi laus v Mostě, jehož letošní už 6. ročník pořádala jako pokaždé Podkrušnohorská unie českých pěveckých sborů v čele se svým obětavým předsedou PaeDr. Dušanem Gollem.

      Dopolední část - přehlídka zúčastněných sborů, proběhla v Městském divadle. Porota ve složení PhDr. Jaroslava Mudrochová (ARTAMA Praha), Mgr. Stanislav Jelínek (hudební skladatel) a prof. Magda Martincová (ředitelka ZUŠ Nová Paka) hodnotila vystoupení jedenácti sborů UČPS: Pěvecké sdružení severočeských učitelů Most (dirigent PhDr. Zdeněk Frélich), Clavis Cordium Most (Mgr. Eva Šimková), Rubín Podbořany - Canticorum Kadaň (František Barák), Krušnohorský pěvecký sbor Teplice (Miroslav Tittlbach), Smíšený pěvecký sbor Paleta Karlovy Vary (Drahomíra Hámová), Vox cantabilis Jirkov (MUDr. Sylvie Palkosková), Hlahol Chomutov (MUDr. Miroslav Šulc), Chrámový sbor Cantores sancti Venceslai Most (Markéta Gabrielová), Komorní sbor Byzantion Praha 9 (Natalia Petrenko), Smíšený pěvecký sbor Cantate Rokycany (Dr. Jiří Frolík) a Vox Nymburgensis Nymburk (Mgr. Jan Mikušek).

Program Hlaholu:
Josquin des Prés: Missa sexti toni (Kyrie, Hossana, Benedictus)
B.M.Černohoský: Quare Domine
Stanislav Jelínek: Lauda Sion
Heinrich Schütz: Meine Seele erhebt (první část, Doxologie)
Zdeněk Lukáš: Pater Noster

      Při skladbě B. M. Černohorského nám vypomohli instrumentalisté Hana (varhany) a Martin (violoncello) Ondráčkovi.

      Odpoledne byl festival zakončen slavnostním koncertem v kostele Nanebevzetí Pany Marie, v jehož průběhu byla vedoucím zúšastněných sborů předána hodnocení poroty, sbor Cantores sancti Venceslai převzal z rukou autora cenu za nejlepší provedení skladby Stanislava Jelínka a sbormistr Hlaholu MUDr. Miroslav Šulc medaili při příležitosti jubilea 25 let vedení sboru Hlahol.

      V první části koncertu zazněly árie z oper mosteckého rodáka Floriana Leopolda Gassmanna (1729-1774) v provedení sólistů Ivany Koupilové, Ilony Šatylovové a Josefa Hajny a Festivalového symfonického orchestru Petra Macka pod vedením dirigenta Tomáše Koutníka.

      Koncert byl ukončen skladbou Te Deum od Antonína Dvořáka v provedení výše uvedeného orchestru, spojených sborů Podkrušnohorské unie českých pěveckých sborů a sólistů Ivany Koupilové a Petra Matuszka.


Datum poslední aktualizace: 18.12.2010