4.1.2003 - Česká mše vánoční

Zámek v Klášterci nad Ohří

      Stejně jako loni jsme nový kalendářní rok zahájili v nádherném prostředí rytířského sálu kláštereckého zámku. Společně s komorním orchestrem ZUŠ v Chomutově vedeném pí. Fartákovou jsme zcela zaplněnému sálu předvedli Českou mši vánoční ("Hej, mistře, vstaň bystře!") Jakuba Jana Ryby. Sóla zazpívali Jitka Hlaváčová, Hana Koziolová, František Koníček a Pavel Rozporka.

Program:

  • anonym: Hosana in excelsis
  • J.J.Ryba: Česká mše vánoční (Hej mistře, vstaň bystře!)