17.6.2001 - Hudba Wolfganga Amadea Mozarta

Chomutov - kostel svatého Ignáce

Výsledky spolupráce - překrásný zážitek

      Znovu se potvrdilo, že spolupráce menších skupin nadšenců může připravit svým stoupencům nezapomenutelné krásné chvíle. V neděli 17. června se o této pravdě mohli přesvědčit ctitelé vážné hudby v Chomutově. Spoluprací Střediska kulturních služeb v Chomutově, Koncertní agentury Petra Macka a hlavně nadšenců Unie českých pěveckých sborů Podkrušnohoří, Festivalového orchestru Petra Macka za vydatné pomoci v Chomutově téměř neznámého dirigenta Františka Babického a přizvaných hostů naslouchali posluchači hodinu a půl překrásné hudbě Mozartově v kostele sv. Ignáce. Nebylo jistě lehké spojit na sto dvacet zpěváků od Podbořan a Kadaně přes Chomutov až k Ústí nad Labem a přivést je k jednolitému společnému uměleckému výkonu. To se dokonale podařilo dirigentovi Františku Babickému, který ze směsice zpěváků dokázal vytvořit sbor, vyvážený nejen mezi ženskými a mužskými hlasy, ale především i mezi tenory a basy mužských hlasů. Dobrý profesionální výkon podal třicetičlenný Festivalový orchestr, stejně jako mladý klarinetista Ota Hájek v Mozartově Koncertu A dur pro orchestr a klarinet. Totéž platí o sólistech v Korunovační mši C dur. Ivana Koupilová (soprán), Stanislava Moravcová (alt) a Petr Matuszek (bassbaryton) zvládli své party dokonale. Jen Josef Hajna (tenor) vzbuzoval dojem, že svůj part "šil horkou jehlou". Celkový dojem byl skutečně velký, což posluchači odměnili vřelým potleskem. A všichni odcházeli z koncertu s očištěnými dušemi. Škoda jen, že jich bylo méně než účinkujících.

     František Ježil

Převzato z Nástupu č.25, 21.června 2001